Logo Lutz Huiswerk
Sinds 1991 => 

de meest ervaren huiswerkleraar van Delft


 
  O P Z E T

Intensieve huiswerkbegeleiding van middelbare scholieren
 
LUTZ HUISWERK is een klein huiswerkinstituut waar persoonlijke aandacht centraal staat. Het is opgericht in 1991 door Sander Lutz en heeft sindsdien honderden leerlingen effectief geholpen.
 
Sander Lutz is een gemotiveerde en zeer ervaren huiswerkleraar die actief met je kind aan de slag gaat om de beste schoolresultaten te behalen. 
 
Dat betekent in de eerste plaats grondige vakinhoudelijke begeleiding: de lesstof wordt uitgelegd, het maakwerk wordt nagekeken, het leerwerk wordt overhoord en voor toetsen wordt uitgebreid geoefend.
Daarnaast is er veel aandacht voor het ‘leren leren’: hoe organiseer je je schoolwerk, hoe maak je een goede planning, welke aanpak is het beste, welke leerstrategie kies je? Kortom: ​wat ​ moet je doen, ​wanneer ​ ga je het doen en ​hoe ​ ga je het doen?
Tenslotte biedt LUTZ rust en regelmaat. Bij Lutz kan je kind een paar uur per dag in een huiselijke omgeving geconcentreerd met zijn schoolwerk bezig zijn.

Primair doel van de begeleiding is dat de leerling de stof beter gaat beheersen en effectiever/bewuster leert studeren. Daardoor zullen de cijfers omhoog gaan, krijgt de leerling meer zelfvertrouwen en motivatie en wordt school (weer) ‘leuk’.  Uiteindelijk doel is dat de leerling goed in staat is om zelfstandig zijn school- en huiswerk te verzorgen.
 


 
 W A A R O M   L U T Z ?

Kiezen voor LUTZ betekent kiezen voor geduldige één-op-één begeleiding door een ervaren docent. Lutz is ‘old school’ en gelooft in de kracht van veel uitleg en instructies om de leerling op weg te helpen. Dat geldt zowel voor de timide brugklasser als voor de stoere puber uit de derde. Doel is zelfstandigheid maar die komt in kleine stapjes en moet worden opgebouwd.
 
Daarbij hoort een uitstekend contact met de ouders om de ondersteuning thuis en de begeleiding op de huiswerkklas zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.  Lutz is daarom altijd bereikbaar voor vragen of overleg en zelf geeft hij relevante informatie snel door. Het is ook niet ongewoon als ouders en Lutz heel concreet samenwerken: Lutz legt ‘s middags wiskunde uit, vader laat ‘s avonds de opgaven maken; moeder maakt een planning voor in het weekend, Lutz controleert op maandag het gemaakte werk, etc, etc.
 
Kortom, ouders die voor LUTZ kiezen, willen hun kind een flinke extra steun in de rug geven om het door een moeilijke schoolfase heen te helpen​. Ze ondersteunen hun kind thuis zo goed mogelijk maar zijn tot de conclusie gekomen dat er (tijdelijk) iets méér nodig is: deskundige hulp van buitenaf. LUTZ biedt die hulp.
 

Heb ik even lekker gelutzt


 R E A C T I E S  O U D E R S

Sander,
Dank je wel voor dit jaar. P heeft erg veel aan je hulp. We hadden het er vanavond  nog over. P vertelde dat het een zwaar jaar was en dat niet alle vriendjes over  gegaan zijn. Maar, en ik quote, “ik heb Lutz”.   Dus die kun je in je zak steken :-)

Beste heer Lutz,  Hartelijk dank voor uw hulp de afgelopen tijd. Dankzij u heeft A het volgehouden.  Nu afwachten wat de docenten beslissen! Als hij mag blijven, komt A graag  volgend schooljaar weer bij u voor huiswerkbegeleiding.

Lutz ​ :​ 
Een geweldige prestatie van je dochter!!
Vader ​​ : 
Hoi Sander  Wij willen jou ook enorm bedanken voor de inspanningen, die jij hebt geleverd  om dat resultaat te bereiken.
Volgend jaar gaan we vanaf het begin door met de begeleiding, we zijn heel blij  met je.

Aan: LUTZ Huiswerk ​ <​lutzhuiswerk@gmail.com​>:
Dank Sander voor je attentie. En voor je uitstekende begeleiding weer dit  afgelopen jaar. We duimen met N dat hij door kan naar Havo!

Gm, is het mogelijk dat J weer bij Lutz komt voor huiswerkbegeleiding?  J en ik zijn niet tevreden over de begeleiding die hij nu krijgt. Hij heeft echt 1 op 1  begeleiding nodig en van 1 begeleider en daar heeft hij elke keer een andere  begeleider. A C H T E R G R O N D  L U T Z

Sander Lutz heeft VWO profiel N&T gedaan.
Daarna heeft hij Nederlands en  Filosofie aan de RUL gestudeerd.

In Nederlands heeft hij een eerstegraads lesbevoegdheid.

Sinds 1991 geeft hij leiding aan LUTZ HUISWERK (v/h Voltaire Huiswerkinsituut). Sinds januari 2020 werkt hij samen met Kindcentrum Max Havelaar in Delft om daar individuele steunlessen aan leerlingen uit groep 7 en 8 aan te bieden.

Portret Sander Lutz C O N T A C T

Om te onderzoeken of LUTZ ook jouw kind kan helpen,  bel, app of mail naar Sander Lutz 
Tel/app: 06 4229 8014
Mail: ​lutzhuiswerk@gmail.com
 


 L O C A T I E / T IJ D

Jozefzaal Maria van Jessekerk 
Ingang: Jozefstraat vh Molenpoort
2611 GE Delft

Maandag t/m donderdag 14.30 - 18.30 uur. 

De leerling mag naar huis als het huiswerk goed af is en er voldoende is  voorgewerkt.

Tijdens de schoolvakanties gesloten  m.u.v. extra oefendagen voor SE-weken en eindexamen.   
 L E S G E L D

2 dpw 195 pm
3 dpw 220 pm
4 dpw 245 pm
(Losse dagen 30 pk)

Het lesgeld is een vast maandbedrag op basis van het ​vooraf​ afgesproken aantal  huiswerkmiddagen per week.
Uitgevallen dagen kunnen altijd worden ingehaald.

Er zijn ‘korte’ en ‘lange’ maanden.
Bij de tariefstelling is uitgegaan van een maandgemiddelde van vier weken.

De opzegtermijn is één maand.   Ingang Lutz Huiswerk

Interieur Lutz Huiswerk

Schoolschrift Lutz huiswerk

Didactisch Coachen Lutz Huiswerk